Japan Tengsu Nhật Bản

450.000,0 350.000,0

  • Nhập khẩu trự tiếp từ Nhật Bản.
  • Tác dụng nhanh sau 5 phút.
  • Kéo dài thời gian quan hệ > 40 phút.
  • Cam kết hoàn tiền nếu không hiệu quả.

Còn hàng

Mua ngay Cam kết bảo mật thông tin khách hàng